Sinedie


Vizyonunu isminde barındıran Sinedie, “sine” ve “die” kelimelerinin birleşmesi ile oluşan “ölümsüzlük, zamanın ötesi, sonsuzluk” anlamlarını taşır. Logonun içerisinde bulunan ve sonsuzluk işareti şeklinde tasarlanmış ejderha sembolü ise kurumun zamandan bağımsız, ebedi çalışmalar yayınlama ve gerçekleştirme amaçlarını sembolize eder.


Ülkemizde de “Future Leaders for the World” programını gerçekleştiren Sinedie Publishing, geleceğin dünya liderlerini yetiştirmek üzere seminerler ve eğitim programları düzenlemektedir.


Nehir Ötgür

Bir sebep-sonuç ilişkisi vardır iç dünyamız ile dış dünyamız arasında; zamandan bağımsızlık ve zaman arasında. Zamandan bağımsız ol.